COLOURFUL DAILY PRODUCTS ~ DESIGNED TO MAKE YOU SMILE

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de domeinen maisamor.nl en hun sub-domeinen (voortaan: de site). De voorwaarden zullen geldig zijn voor al uw toekomstige transacties met MAISAMOR (kan worden aangeduid als ‘ons’) en bezoeken aan de site.

MAISAMOR behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te herzien. De datum van de laatste update vindt u in het laatste gedeelte van de algemene voorwaarden. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke veranderingen.

 

DISCLAIMER

MAISAMOR garandeert niet dat alle items die in de MAISAMOR -webshop zijn opgenomen op het moment van uw bestelling op voorraad zijn. Dit staat vermeld bij het te bestellen product, maar mocht dit niet het geval zijn en het product blijkt niet voorradig, zal MAISAMOR op korte termijn contact met u opnemen per telefoon of per e-mail.

MAISAMOR kan niet beloven dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typografische fouten. Wij kunnen evenmin garanderen dat alle informatie actueel is. MAISAMOR kan op elk moment de inhoud van de site wijzigen.

Hoewel MAISAMOR streeft naar het weergeven van de juiste teksten, afbeeldingen en prijzen op de site en webshop, kunnen er fouten optreden. Als u het verkeerde bedrag in de webshop hebt betaald, geeft MAISAMOR u de mogelijkheid een nieuwe bestelling te plaatsen met de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. MAISAMOR echter, behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren voorafgaand aan de verzending in het geval dat we merken dat de prijs onjuist is. In dat geval zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.

MAISAMOR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de site of, wat dat betreft, niet in staat zijn om de site te gebruiken. MAISAMOR kan geen probleemloze, ononderbroken en veilige toegang tot de site garanderen.

 

PRIVACYBELEID

Alle persoonlijke informatie die op de site wordt opgeslagen zal met de grootste zorg worden behandeld. De informatie die wij opslaan zal niet worden verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan het waarborgen van de best mogelijke service. Het zal uitsluitend worden gebruikt voor het informeren over speciale aanbiedingen en andere marketing mogelijkheden met betrekking tot de verschillende divisies van MAISAMOR. Uw persoonlijke gegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt wanneer het nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen.

Alle klanten die met de kaart betalen worden onderworpen aan validatie controles. MAISAMOR houdt zich het recht voor om elke bestelling te vertragen indien fraude wordt vermoed. Om veiligheidsredenen slaan we geen betalingsgegevens op in onze database.

 

VEILIGHEID

MAISAMOR gebruikt Secure Socket Layers (SSL), de industrie standaard in het overdragen van informatie om uw bestellingen te verwerken. Om veiligheidsredenen slaan we geen betalingsgegevens op in onze database. MAISAMOR  maakt gebruikt van de SSL-certificaten van Shopify.

 

KLEUREN

We kunnen niet garanderen dat de kleuren op de website worden weergegevens zoals ze in het echt zijn. Dit hangt deels af van de kleurinstellingen van je computer en monitor.

 

SCHENDING VAN DE REGELS

MAISAMOR behoudt zich het recht voor om alle oplossingen te zoeken die in de wet beschikbaar zijn voor schendingen van deze algemene voorwaarden, waaronder het recht om de toegang tot de site te blokkeren.

 

OVERMACHT

In geval van overmacht zullen de verplichtingen van MAISAMOR geschorst worden. Het contract tussen u en MAISAMOR kan in dergelijke gevallen geheel of gedeeltelijk door uzelf of door MAISAMOR worden beëindigd. Een overmacht is in geval van oorlog, burgeroorlog, revolutie, rellen, overheidsmaatregelen, staking, lockout, blokkade, falen van elektriciteit, telefoon of Internet service, natuurrampen of soortgelijke gebeurtenissen. Onder dergelijke omstandigheden zal MAISAMOR proberen alle problemen tijdig op te lossen.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden worden conform het Nederlands recht nageleefd en de Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elk geschil in het kader van deze overeenkomst.

De wetten van uw land kunnen afwijken van Nederland en er kunnen aanvullende wettelijke vereisten zijn om deze website te gebruiken. U moet voldoen aan alle toepasselijke lokale en internationale wet-en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van onze website.